کمپین تابستان داغ تحول ذهن و زندگی

| تا 20% تخفیف استثنایی

سید داود غفوری
• کارشناس ارشد روانشناس تربیتی • دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران • عضو انجمن روانشناسی امریکا (APA) • عضو انجمن روانشناسی ایران • عضو انجمن مشاوره ایران سوابق کاری • مشاوره فردی و خانوادگی • مشاوره در زمینه روابط بین فردی • مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره طلاق • مشاوره زناشویی و زوج درمانی مبتنی بر طرح واره • روان درمانی در زمینه های اضطراب، افسردگی، افزایش اعتماد به نفس، وسواس و ... • برگزارکننده دوره های درمان فردی با رویکرد طرح‌واره درمانی و CBT • درمان اختلالات شخصیتی با رویکرد طرح واره درمانی • اجرا تست های روانشناختی از جمله تست های شخصیت (کتل، برن رویتر، آیزنک، میلون و ....)، تست خودشناسی و عزت نفس، تست سنجش افسردگی، آزمون جملات ناتمام راتر، انواع تست های افسردگی، تست هوش ریون، آزمونهای سازگاری ازدواج و رضایت زناشویی، تست نئو، تست های طرح واره • برگزاری صدها کارگاه آموزشی به صورت فردی برای عموم • برگزاری سمینارهای گروهی در چندین فرهنگ سرا در شهر تهران در زمینه های رشد فردی، مهارت های زندگی و متد سیلوا • برگزاری سمینارهای آموزشی در مدارس و شرکت های تهران سوابق آموزشی گذراندن کارگاه های زیر : • مزایای ذهن آگاهی «MINDFULNESS» (APA ) • دوره درمانهای مکمل (CAM) تکنیکها و روشهای تکمیلی در روند رواندرمانی(APA) • اقدام روانشناسان برای درمان خود (APA ) • کارگاه ذهن آگاهی • کارگاه آموزشی داروشناسی • بررسی الگوهای روابط زوجی با توجه به تفسیر نیمرخ آزمونهای کتل، نئو، MMPI زوجین • کارگاه آموزشی نوروفیدبک مقدماتی • کارگاه آموزشی نوروفیدبک پیشرفته • کارگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای • کارگاه نوروفیدبک عمومی • کارگاه نوروفیدبک پیشرفته • کارگاه آموزشی نقشه مغزی • کارگاه کاربرد نوروفیدبک در LDL و ADHD • کارگاه آموزشی فروش هیپنوتیزمی دکتر جوویتالی • کارگاه آموزشی متد سیلوا (پایه و پیشرفته و مربی گری) • کارگاه موفقیت کوانتومی به همراه دوره مربیگری • شرکت در همایش تحول درون (قانون جذب و نشانه ها) • دوره آموزشی زوج درمانی: مدل طرحواره محور (مدل نظری، سنجش، فرمول بندی، طرح درمان و اجرای تکنیک ها )برای مشکلات زناشویی، خیانت های زناشویی و زوج درمانی یک جانبه • دوره آموزشی رفتار درمانی شناختی برای اختلال افسردگی اساسی، اختلال وسواس اجباری، اختلال اضطراب فراگیر، اختلال آسیمگی، اختلال اضطراب اجتماعی، کمال گرایی و عزت نفس پایین • دوره آموزشی سکس درمانی، برنامه تخصصی تربیت سکس درمانگر • دوره طرحواره درمانی دکتر ویندی بهاری • دوره آموزشی طرح واره درمانی • دوره آموزشی طرحواره درمانی با رویکرد شیوه سنجش، فرمول بندی و طرح درمان و اجرای تکنیک ها • دوره پرسشگری سقراطی شامل مبانی فلسفی و نظری و تکنیک ها و خطاهای رایج در پرسشگری سقراطی • دوره آمورشی تنظیم هیجان شامل نشانه شناسی ناتوانی در تنطیم هیجان، مدلهای تنظیم هیجان، سنجش، فرمول بندی و تکنیک های تنظیم هیجان • دوره آموزشی 55 تکنیک زوج درمانی
• مشاوره فردی و خانوادگی 90
• مشاوره در زمینه روابط بین فردی 78
• مشاوره قبل از ازدواج و مشاوره طلاق 82
• مشاوره زناشویی و زوج درمانی 68