کمپین تابستان داغ تحول ذهن و زندگی

| تا 20% تخفیف استثنایی

معرفی همکاران

گروه روانشناسی تحول ذهن و زندگی

 • روانشناس و مشاور خانواده
  عضو انجمن روانشناسی امریکا APA
  زوج درمانگر، مشاوره فردی، خانوادگی، ازدواج و طلاق
  روان درمانی بر اساس CBT و طرح‌واره درمانی
 • روانشناس بالینی
  عضو انجمن روانشناسی امریکا APA
  مشاوره ازدواج، زناشویی، زوج درمانی
  مشاوره فردی به همراه آموزش مهارت های زندگی
  روان درمانی با رویکرد شناختی-رفتاری و طرح‌واره درمانی

مژگان امینی

 • روانشناس و درمانگر حوزه های فردی و خانوادگی
  عضو انجمن روانشناسی ایران
  عضو انجمن روانشناسی امریکا APA
  روان درمانی با رویکرد طرح‌واره درمانی

فاطمه باقری

 • کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت با گرایش سلامت
  مشاوره فردی
  سابقه کار با مادر ‌و کودک
  برگزارکننده کارگاه‌ در زمینه ارتباط متقابل و رشد فردی

محدثه باشتنی

 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
  نوروتراپیست

فرشته قلعه نوئی

 • کارشناس ارشد روانشناسی
  روان درمانگر فردی و گروهی با رویکرد پویشی (ISTDP)
  مشکلات شخصیتی و ارتباطی:
  اضطراب، افسردگی، وسواس، فوبیا، پنیک و …