کمپین تابستان داغ تحول ذهن و زندگی

| تا 20% تخفیف استثنایی

مشاوره قبل از ازدواج

بدون شک ازدواج هم مانند هر تصمیم دیگری نیازمند مشاوره و تحقیق است. پیدا کردن مشاوری آگاه که در این امر متبحر باشد حائز اهمیت است. افراد با خواسته ها، اهداف و انتظاراتی که از طرف مقابل دارند همچنین باورها و نگرش خاص خود وارد رابطه می شوند. حضوری مشاوری آگاه و داشتن جلسات مشاوره و انجام تست های روانشناختی می تواند به افراد کمک کند تا پیش از ازدواج نگرش بهتری نسبت به یکدیگر و شرایط زندگی مشترک داشته باشند.

خیلی از افراد به دلیل هزینه هایی که مشاوره رفتن در پی دارد از این امر اجتناب می کنند، اما این اشتباه بزرگی است. طبیعتا هزینه هایی که قبل از تصمیم به ازدواج می پردازید مانند سرمایه گذاری برای داشتن آینده ای بهتر و ازدواجی موفق تر خواهد بود.