کمپین تابستان داغ تحول ذهن و زندگی

| تا 20% تخفیف استثنایی

مشاوره روابط بین فردی

ما به عنوان یک انسان با همه چیز در ارتباطیم از جمله افراد مختلف. اولین ارتباطی که وجود دارد ارتباط با اعضای خانواده است، جایی است که ما با اولین تعارضات روبه رو می شویم. همینطور که رشد می کنیم و بزرگ تر می‌شویم دایره این روابط بزرگتر و پیچیده تر می شود. ما با افراد مختلفی از فرهنگ ها و نژادهای مختلفی در ارتباط خواهیم بود و داشتن مهارت های ارتباطی برایمان اهمیت ویژه ای پیدا می کند.

نداشتن آگاهی کافی همواره موجب سوءتعبیر و بروز مشکلات بین افراد می شود و مسائل را پیچیده تر می کند. افراد به راحتی می توانند با تفسیرهای اشتباه نسبت به صحبت ها یا رفتار طرف مقابل دچار سوتفاهم شده و از کاه کوه بسازند و به راحتی روابط خانوادگی، فامیلی، قومی قبیله ای و یا کاری خود را خراب کنند.

این نوع مشاوره برای همه افراد لازم است زیرا مهارت هایی وجود دارد که گاها خانواده ها آگاهی لازم را در مورد آن ندارند بنابراین باید به کمک یک روانشناس آنها را بیاموزند و این آموزش در مشاوره روابط بین فردی انجام می شود.