کمپین تابستان داغ تحول ذهن و زندگی

| تا 20% تخفیف استثنایی

درمان وسواس

وسواس چهارمین اختلال روانی شایع است که در هر سنی ممکن است فرد به آن مبتلا شود که عبارت است از یك ایده، فكر، تصور، احساس یا حركت مكرر و مضر كه با احساس اجبار همراه است. با وجود آنکه فرد متوجه غیرعادى و نابهنجار بودن رفتار خود است ولی نمی تواند در برابر آن مقاومت کند.

وسواس در دسته اختلالات اضطرابی جا دارد و به همین دلیل برای درمان آن باید ابتدا اضطراب فرد کنترل شود.

وسواس بر دو نوع است: 1. وسواس فکری 2. وسواس فکری-عملی (OCD)

وسواس در زمینه های مختلفی ممکن است وجود داشته باشد مثل شستشوی بیش از حد، افکار مزاحم تکراری، چک کردن بیش از حد و …. که قطعا برای خود فرد و اطرافیان او آزار دهنده است.

برای درمان وسواس از روش های مختلفی استفاده می شود که می توان به درمان شناختی-رفتاری (CBT)، نوروفیدبک و دارو درمانی اشاره کرد، که تشخیص آن بر عهده یک درمانگر متخصص است.