کمپین تابستان داغ تحول ذهن و زندگی

| تا 20% تخفیف استثنایی

درمان انواع فوبیا

ترس یک واکنش طبیعی در انسان است. می‌توان گفت به خاطر وجود ترس بوده که انسان‌ها توانسته‌اند در طول تاریخ زنده بمانند. حتی زمانی که نیازی نیست برای بقا با حیوانات وحشی مبارزه کنید، شکی نیست که ترس بخشی جدایی ناپذیر از بقا و تکامل انسان بوده است. با وجود این‌که احساس ترس نسبت به برخی موقعیت‌ها یا اشیاء خاص طبیعی است، اما گاهی امکان دارد همه چیز از کنترل خارج شود. ترس می‌تواند به راحتی به فوبیا تبدیل شود. هنگامی که واکنش فیزیکی و ذهنی به چیزی که هیچ امکانی برای آسیب زدن ندارد، چنان ناتوان‌کننده و غیرمنطقی باشد که در زندگی روزمره اختلال ایجاد کند، ترس ممکن است به فوبیا تبدیل شود.

فوبیا، ترسی غیرمنطقی نسبت به چیزهایی است که احتمال آسیب رساندن آنها به ما بسیار کم یا حتی صفر است. به طور کلی، این ترس‌ها در دوران کودکی ایجاد می‌شوند و به بزرگسالی انتقال پیدا می‌کنند. گرچه فردی که از فوبیا رنج می برد، آگاه است که ترسی که تجربه می‌کند، غیرمنطقی است و هیچ تهدیدی وجود ندارد، اما استدلال ذهنی او مانع از غلبه بر فوبیا می‌شود. ممکن است فوبیای برخی از افراد، چندان شدید نباشد که بخواهند تحت درمان قرار بگیرند، به ویژه اگر بتوانند از محرک‌هایی که باعث ترس آنها می‌شود، دوری کنند. اما در برخی موارد هم ممکن است این ترس به اندازه‌ای شدید باشد که عملکرد یک فرد و سلامت او را خدشه‌دار نماید. که در این صورت باید حتما به یک روان درمانگر متخصص مراجعه کنند.