کمپین تابستان داغ تحول ذهن و زندگی

| تا 20% تخفیف استثنایی

تست‌های روان شناختی

تست‌های روان شناختی

0%

آیا در برخورد با مسائل زندگیتان قادر به تصمیم گیری هستید؟

با افراد خانواده تان چگونه سر میکنید؟

نسبت به آینده چه احساسی دارید؟

میل شما برای حضور در مجالس مختلف چگونه است؟

هرگاه شخصی از شما انتقاد کند عکس العمل شما چگونه است؟

بطور کلی نظرتان درباره زندگی چیست؟

آیا هنگامی که میخواهید به مسئله ای فکر کنید افکار دیگری به سراغتان می آید که موضوع اصلی از یادتان برود؟

فعلا چه احساسی نسبت به سرگرمیهای مورد علاقه خود (در صورت داشتن سرگرمی یا سرگرمیها) دارید؟

به طور کلی نظرتان درباره مسائل و مشکلات زندگی چیست؟

آیا مواقعی پیش می آید که احساس کنید که هیچ کس شما را درک نمی کند و شما تنهائید؟

درباره اعمال گذشته خود چه احساسی دارید؟

آیا هنگام برخورد با مشکلات احساس میکنید کسانی باشند که شما را در رفع آنها یاری کنند؟

آیا از سردرد رنج میبرید؟

معمولا خواب شما چگونه است؟

آیا احساس کرده اید شب و روز طولانی تر از معمول شده و شما تحمل آن را ندارید؟

در زمان انجام کار چه احساسی دارید؟

آیا صبحها بی اختیار زودتر از معمول بیدار میشوید و دیگر خوابتان نمی برد؟

اشتهای شما نسبت به غذا چگونه است؟

احساس شما نسبت به زندگی کردن در دنیا چیست؟

آیا شما در تنهایی گریه میکنید؟

آیا احساس خستگی میکنید به صورتی که قدرت انجام کارهای روزمره از شما سلب شده باشد؟

وضعیت جسمانی خود را چگونه میبینید؟

آیا در برخورد با مشکل قادر به ابراز خشم خود هستید؟

ميل جنسی و زناشویی خود را چگونه میبینید؟

درباره نظر منفی دیگران نسبت به خود چگونه فکر می کنید؟

نظر شما درباره خودتان چیست؟

وضعیت خواب شما از هنگامی که خوابتان میبرد تا صبح که از خواب بر میخیزید چگونه است؟

درباره چیزهایی که مورد علاقه شما بوده اند چه احساسی دارید؟

آیا احساس میکنید که از درون گریه میکنید ولی در ظاهر اشک نمیریزید؟

آیا شما غمگین هستید؟

تست میزان افسردگی
0
شما با اطمینان 99% هیچ گونه افسردگی ندارید و سالم هستید.
1
شما علائمی دارید که نشان می دهد دارای افسردگی خفیف تا متوسط هستید، برای جلوگیری از شدیدتر شدن علائم خود بهتر است به یک روانشناس مراجعه کنید.
2
شما دارای افسردگی شدید هستید بهتر است هرچه سریعتر به یک روانشناس مراجعه نمایید.
3
شما دارای افسردگی شدید هستید بهتر است هرچه سریعتر به یک روانشناس مراجعه نمایید.

جهت دریافت کردن آزمون های بعدی ایمیل خود را وارد کنید