کمپین تابستان داغ تحول ذهن و زندگی

| تا 20% تخفیف استثنایی

آموزش مهارت‌های زندگی

امروزه به دلیل سیل عظیم تغییرات لازم است اطلاعات و آگاهی های خود را بالا ببریم، در غیر این صورت به شدت دچار مشکل می شویم. آموزش مهارت های زندگی می تواند در این زمینه بسیار راهگشا باشد.

در واقع مهارت‌های زندگی توانایی‌هایی هستند که با تمرین مداوم پرورش یافته و شخص را برای روبه‌رو شدن با مسائل روزانه زندگی، افزایش توانایی‌های روانی، اجتماعی و بهداشتی آماده می‌کنند.

 مهارتهایی که در زیر آمده به افراد کمک می کند تا با شناخت و آموزش آنها سبک زندگی مناسب تری را انتخاب کرده و کیفیت زندگی خود را ارتقا دهند.

مهارت مدیریت استرس

مهارت مدیریت خشم

مهارت خودآگاهی و همدلی

مهارت مقابله با خلق منفی

مهارت حل مساله

مهارت تفکر نقاد

مهارت برقراری ارتباط موثر

مهارت روابط بین فردی موثر

مهارت مدیریت زمان

مهارت رفتار جرات مندانه